ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565
สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)
เรื่อง  Head, Heart, Hands: Healing the High-risk
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2565   ณ โรงแรม เดอะ ซานย์ พัทยา จ.ชลบุรี

 

วัตถุประสงค์

      เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัย รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ สำหรับสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 


อัตราค่าลงทะเบียน

 

กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่

     ชื่อบัญชี “วิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) ธนาคารกรุงไทย จำกัด ออมทรัพย์เลขที่ 041-0-08598-7

 

การยกเลิกการลงทะเบียน

     ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนจะต้องส่งหนังสือขอยกเลิกลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสมาคมฯ โดยจะได้รับคืนค่าลงทะเบียนภายหลังเสร็จสิ้นงานประชุมแล้วในอัตรา ดังนี้ 

     - ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565     คืนให้ร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน       

     - ตั้งแต่วันที่  21 กรกฎาคม 2565     ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

 

หมายเหตุ

- การลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านทาง Online เท่านั้น เมื่อลงทะเบียนและโอนเงินแล้ว กรุณาแนบสลิปการโอนเงินเข้าในระบบโดยคลิ๊กที่ปุ่ม แจ้งการชำระเงิน เมื่อสมาคมฯได้ตรวจสอบเอกสารแล้วจะส่งเลขที่ลงทะเบียนไปให้ท่านตาม Email ที่ลงทะเบียนไว้

- กรณีที่ไม่สามารถแนบหลักฐานเข้ามาในระบบได้ให้ส่งมาทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ผู้สมัครเป็นสมาชิกพร้อมกับการลงทะเบียนครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนในอัตราสมาชิกได้ทันที

- ผู้สมัครลงทะเบียนประชุม 3 วัน มีสิทธิเข้าฟัง Pre-congress workshop และเลือกได้เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น

-êผู้ลงทะเบียนหน้างานอาจไม่ได้รับความสะดวก กระเป๋าและเอกสารประกอบการประชุมอาจไม่ครบถ้วน

 

 

// กรุณาคลิกที่ด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแบบ .pdf //


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO