ดาวน์โหลด
ปี 2566

1. ตารางการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2566 

2. จดหมายขออนุมัติต้นสังกัด ปี 2566

3. เกณฑ์ส่งผลงานวิชาการประกวด poster presentation ปี 2566
4. แบบฟอร์มจองที่พัก
5. ประกาศครั้งที่ 1 ทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2566
6. ประกาศที่ สวมท 1/2566 เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 
ปี 2565

1. ตารางการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565 (Update 18-5-65)

2. จดหมายขออนุมัติต้นสังกัด ปี 2565

3. เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบ poster presentation (Update 19-5-65) 
4. แบบฟอร์มจองที่พัก
5. ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12
6. ดาวน์โหลด Slide งานประชุมวิชาการครั้งที่ 12 ปี 2565
ปี 2564

1. ประกาศที่ สวมท 2/2564 เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2564

2. จดหมายขออนุมัติบุคลกรเข้าร่วมประชุมปี 2564

3. หัวข้อประชุมวิชาการ 7-9 ธันวาคม 2564

4. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดในการประชุมปี 2564

5. เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบ poster presentation

6. ฟอร์มจองหักพักและแผนที่โรงแรม 7-9 ธันวาคม 2564

7. ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11

ปี 2563
1. รายละเอียดตารางการประชุมวิชาการประจำปี ครั้่งที่ 11 พ.ศ. 2563 

2. จดหมายประชาสัมพันธ์ 

3. ประกาศที่ สวมท. 001/2563 เรื่อง เลื่อนการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 ปี 2563

4. ประกาศที่ สวมท. 002/2563 เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ.2563

5. ประกาศ ที่ สวมท. 003/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหาร สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) ประจำปี พ.ศ.2564

ปี 2562
1. รายละเอียดตารางการประชุมวิชาการประจำปี ครั้่งที่ 10 พ.ศ. 2562  
2. โปสเตอร์งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 
3. จดหมายประชาสัมพันธ์
4. แบบฟอร์มจองที่พัก   
5. แผนที่โรงแรม  
6. เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบ poster presentation  
7. PowerPoint การประชุม วันที่ 9 พฤษภาคม 2562  
8. PowerPoint การประชุม วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  

9. PowerPoint

    การนำเสนอผลงานผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยของสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

 
10. ประกาศฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  
ปี 2561
1. รายละเอียดตารางการประชุมวิชาการประจำปี ครั้่งที่ 9 พ.ศ. 2561    
2. โปสเตอร์งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561   
3. จดหมายประชาสัมพันธ์    
4. แบบฟอร์มจองที่พัก   
5. เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบ poster presentation    
ปี 2560
1. เอกสารงานประชุม 12th Asia-Pacific Conference on Human Genetics (APCHG 2017)  
2. เอกสารการประชุมวิชาการสัญจร พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4 (จ.เชียงราย)   
3. เอกสารการประชุมวิชาการสัญจร พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (จ.อุดรธานี)   
4. เอกสารการประชุมวิชาการสัญจร พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (จ.นครศรีธรรมราช)   
5. เอกสารการประชุมวิชาการสัญจร พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (จ.สระบุรี)   
6. จดหมายเชิญประชุม   
7. ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ   
ปี 2559
1.เอกสารเล่มประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 (ทั้งหมด)    
2. จดหมายเชิญประชุม   
3. กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559   
4. แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุมวิชาการ ประจำปี 2559   
5. แบบฟอร์มจองห้องพัก 2559   
6. ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ   

 

Attachments:
Download this file (20180129_reservation-form-A4.pdf)แบบฟอร์มจองที่พัก[ ]183 kB
Download this file (25610125_public-relations-letter.pdf)จดหมายประชาสัมพันธ์[ ]392 kB
Download this file (A5_Maternal_9th-2561-6(final).pdf)รายละเอียดตารางการประชุมวิชาการประจำปี ครั้่งที่ 9 พ.ศ. 2561[ ]1701 kB
Download this file (AnnualConference2559.pdf)เอกสารเล่มประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 (ทั้งหมด) [ ]1228 kB
Download this file (AnnualConferenceschedule2559.pdf)กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 [ ]1332 kB
Download this file (booking_form_2559.pdf)แบบฟอร์มจองห้องพัก 2559 [ ]527 kB
Download this file (LetterOfApproval.pdf)จดหมายเชิญประชุม 2560[ ]505 kB
Download this file (LetterOfApproval_25590105.pdf)จดหมายเชิญประชุม 2559[ ]641 kB
Download this file (letter_62.pdf)จดหมายประชาสัมพันธ์[ ]480 kB
Download this file (MembershipApplication.pdf)ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ[ ]338 kB
Download this file (membership_application2559.pdf)ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ [ ]338 kB
Download this file (MFM_2560_1st_Saraburi.pdf)MFM_2560_1st_Saraburi.pdf[ ]1279 kB
Download this file (MFM_2560_2nd_Nakhon_si_thammarat.pdf)MFM_2560_2nd_Nakhon_si_thammarat.pdf[ ]1292 kB
Download this file (MFM_2560_3rd_Udonthani.pdf)MFM_2560_3rd_Udonthani.pdf[ ]1400 kB
Download this file (MFM_2560_4th_Chiang_Rai.pdf)MFM_2560_4th_Chiang_Rai.pdf[ ]1316 kB
Download this file (Poster_Maternal_2561-5(final).pdf)โปสเตอร์งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ.2561[ ]1639 kB
Download this file (Registration_form_for_annual_Conference_2559.pdf)แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 [ ]1228 kB
Download this file (S__22429770.jpg)4. แบบฟอร์มจองที่พัก[ ]337 kB
Download this file (S__22429771.jpg)5. แผนที่โรงแรม[ ]212 kB

Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO