• #


ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2566
สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)
เรื่อง  MFM 2023: Now, New, Next

วันพุธที่ 24 – วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2566   ณ โรงแรม เดอะ ซานย์ พัทยา จ.ชลบุรี

 

วัตถุประสงค์

      เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัย รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆสำหรับสมาชิก และผู้ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์เพื่อให้มีการพัฒนาการ ดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น


กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่

     ชื่อบัญชี “วิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)” ธนาคารกรุงไทย จำกัด ออมทรัพย์เลขที่ 041-0-08598-7

  เมื่อสมาคมฯได้รับชำระเงินแล้วเท่านั้น จึงถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์

 

การยกเลิกการลงทะเบียน

     ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนจะต้องส่งหนังสือขอยกเลิกลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสมาคมฯ โดยจะได้รับคืนค่าลงทะเบียนภายหลังเสร็จสิ้นงานประชุมแล้วในอัตรา ดังนี้ 

     - ภายในวันที่ 30 เมษายน 66     คืนให้ร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน       

     - ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 66     ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

 

หมายเหตุ

- การลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านทาง Online เท่านั้น เมื่อลงทะเบียนและโอนเงินแล้ว กรุณาแนบสลิปการโอนเงินเข้าในระบบโดยคลิ๊กที่ปุ่ม แจ้งการชำระเงิน เมื่อสมาคมฯได้ตรวจสอบเอกสารแล้วจะส่งเลขที่ลงทะเบียนไปให้ท่านตาม Email ที่ลงทะเบียนไว้

- กรณีที่ไม่สามารถแนบหลักฐานเข้ามาในระบบได้ให้ส่งมาทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ผู้สมัครเป็นสมาชิกพร้อมกับการลงทะเบียนครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนในอัตราสมาชิกได้ทันที

- ผู้สมัครลงทะเบียนประชุม 3 วัน มีสิทธิเข้าฟัง Pre-congress workshop และเลือกได้เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น

- อัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ 800 บาท สมัครได้ทาง www.thai-smfm.com คลิ๊กสำหรับสมาชิก และลงทะเบียนสมาชิกใหม่

-êผู้ลงทะเบียนหน้างานอาจไม่ได้รับความสะดวก กระเป๋าและเอกสารประกอบการประชุมอาจไม่ครบถ้วน

 

 

 

// กรุณาคลิกที่ด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแบบ .pdf //


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO